Privacy

De website van Reijs Kids is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.

Gegevens van jou en je computer worden niet geregistreerd door middel van cookies of gelijksoortig. Indien je via deze website met Reijs Kids in contact treedt geef je bepaalde persoons/bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt opgegeven.

Slechts indien je te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij jouw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.

Op de website van Reijs Kids worden links naar andere websites vermeld. Reijs Kids draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Reijs Kids verstrekt tot jou herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Reijs Kids daar wettelijk toe is verplicht.